Specyficzny produkt o strukturze zamknięto-komórkowej uzyskiwany poprzez rozdmuchiwanie podgrzanej masy polietylenu i zastosowanie właściwych do jego przeznaczenia dodatków chemicznych. Pianka sieciowana chemicznie ma przede wszystkim szerokie zastosowanie w branży budowlanej, instalacyjnej, motoryzacyjnej, turystycznej, AGD, a także w przemyśle elektronicznym i chłodniczym, efektywnie zastępując materiały dotychczas stosowane i zdecydowanie droższe. Nie jest to jedyny wyznacznik wykorzystywania pianki sieciowanej chemicznie, ponieważ głównymi jej zaletami są:

  • Wysoki stopień izolacyjności termicznej,
  • dobry poziom wytłumienia dźwięków,
  • możliwość wybarwienia na kolor odpowiadający potrzebom danej branży,
  • bezproblemowa obróbka, w tym cięcie i klejenie.

Pianki sieciowane chemicznie

Oferta produktowa PianFol

Pianki sieciowane chemicznie – podstawą dla ich zastosowań są oferowane przez nas rolki i płyty, z których wykonujemy wiele różnorodnych produktów zgodnych z określonymi potrzebami zainteresowanych branż, w tym np.:

  • Elementy, wykroje i taśmy montażowe,
  • izolacje termiczne i akustyczne,
  • podkładki, uszczelki i uszczelnienia,
  • wytłumienia i elementy antywibracyjne.

Szeroki zakres temperatur stosowania pianki sieciowanej chemicznie (od -60 do +95°C), wysoka odporność na substancje ropopochodne, a także na oddziaływanie wody oraz promieni UV sprawiają, że znajduje ona wykorzystanie w wielu dziedzinach działalności gospodarczej. Z naszej strony jesteśmy w stanie zapewnić najwyższą jakość produktową odpowiadającą określonym potrzebom i zgodną z jej właściwościami oraz ich parametrami w wybranym z dostępnej palety barw kolorze.